Radio FARA

W dniu 19.09.2011 roku został podpisany przez ks. abpa Józefa Michalika dekret, na mocy którego doszło do połączenia jarosławskiego Radia Ave Maria z krośnieńską farą. Powstała w ten sposób Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA. Radio otrzymało prawo do nadawania na paśmie 98,2 MHz, okolice Przemyśla i 104,5 MHz, okolice Krosna. Radia FARA można słuchać także w Internecie.

Radio FARA to katolickie radio, a nadawane w nim audycje mają charakter modlitewny, formacyjny oraz kulturalno-społeczny. Muzyka jaką można usłyszeć w radiu to muzyka chrześcijańska, jednak zdecydowanie najwięcej jest audycji opartych na słowie mówionym. Stałym punktem w programie jest transmisja mszy świętej.

Kontakt