Radio 5

Radio 5 jest regionalnym nadawcą audycji z siedziba w Suwałkach. Działa nieprzerwalnie od 1 Marca 1991 na częstotliwości 91,20 MHz w Suwałkach. W latach 2000 – 2008 radio uruchomiło kolejne nadajniki, tym samym szerzej udostępniła swoje audycje w regionie. Obecnie radio nadaje w Augustowie - 97,70 MHz, Olecku – 94,10 MHz, Sejnach 99,8 MHz, Ełku – 102,6 MHz, Giżycku – 93,50 MHz i w Gołdapi – 107,50 MHz. Oczywiście audycje Radia 5 są również dostępne w Internecie na stronie „Piątki”.

Tematyka serwisów informacyjnych jest mocno związana z regionem, zatem głównie zainteresowani będą mieszkańcy wyżej wymienionych miast, w których można odbierać sygnał radia. Jak w każdym radiu tak i w „Piątce” muzyka ma swoje miejsce. Nadawane są różne audycje tematyczne ukierunkowane na jeden typ muzyki, aczkolwiek również można posłuchać różnorodnych hitów.

Kontakt