Radio Bon Ton

Radio Bon Ton jest pierwszą komercyjną stacją zlokalizowaną na terenie byłego województwa chełmskiego. Stacja rozpoczęła nadawanie w lipcu w 1997 roku w Chełmie. Radia można słuchać codziennie od 06.00 do 24.00. Obecnie obejmuje obszar położony do około 100 km od Chełma - głównie dużą część województwa lubelskiego oraz część obwodu wołyńskiego na Ukrainie. Radio odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym Chełma i okolic, ponieważ obejmuje patronat nad imprezami, które się tam organizuje.

Grupa docelowa Radia Bon Ton to ludzie w wieku 18-55 lat. Rozgłośnia ma profil muzyczno-informacyjny. Na antenie, poza piosenkami i wiadomościami, można usłyszeć publicystykę oraz porady. W radiu dominuje format muzyki AC, czyli "muzyka dla dojrzałego słuchacza". Co godzinę puszczane są piosenki tygodnia - zamiennie krajowe i zagraniczne, 40% wszystkich utworów stanowi polska muzyka.

Kontakt