Radio Racja

Białoruska stacja w Polsce

Radio Racja to rozgłośnia białoruska, stworzona w Polsce w 1999 roku i działająca do 2002, kiedy to została zamknięta. Część jej pracowników podjęło się jednak reaktywacji stacji w 2006 i od tego czasu działa do dziś przy współfinansowaniu przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nadaje pół godziny dla Białorusi (19:00-19:30 na częstotliwości 103,80 MHz, z Litwy), a ponadto 24 godziny w Internecie oraz na częstotliwości 98,1 FM na obszar Grodna i Grodzieńszczyzny, a na teren Brześcia i okolic na falach 99.2 FM.

Radio Racja to rozgłośnia dla Białorusinów, tworzona przez Białorusinów po białorusku. Przekazuje informacje społeczno- kulturalne oraz publicystykę, nadaje także muzykę popularną. Radio to jest wspierane przez działalność serwisu informacyjnego pod adresem www.racyja.com. (w całości po białorusku).

Kontakt