Folk Radio

Kontakt

Folk Radio rozpoczęło nadawanie w 2009 roku, idąc śladami Oskara Kolberga, archiwizując od dziesięcioleci polskie ludowe skarby muzyczne, teksty i wiersze. Polskie Radio Kielce od ponad 60 lat zbiera i przechowuje ludowe dziedzictwo muzyczne. Fonoteka Radia Kielce posiada jedną z najbogatszych w kraju kolekcji muzyki ludowej, obejmując ponad 4000 taśm i płyt (w tym m.in. wydaną przez Radio Kielce serię "Graj Kapelo!"), a także nagrania cyfrowe.